علی باصیری
علی باصیری | Ali Baasiri
کارشناس عمران - نقشه برداری
(فعال اجتماعی و رسانه ای)
در پس این مهلکه‌ی عمر ، جز آتش نیست