علی باصیری
علی باصیری | Ali Baasiri
فعال اجتماعی و رسانه ای
در پس این مهلکه‌ی عمر ، جز آتش نیست